Corona-status

Som det fremgår af formandens mail nedenfor forventes næste klubaktivitet at være generalforsamling 1. sept.
Der indkaldes pr e-mail med dagsordenen.
Kassererens regnskab for sæsonen kan læses nedenfor.

E-mail af 14-4-2020:

Kære alle
På grund af corona-epidemien og de udstedte forsamlingsforbud aflyser vi al klubskak resten af foråret.
Vi får derfor heller ikke kåret en klubmester i foråret.


Det betyder også, at den planlagte Generalforsamling tirsdag den 28/4 ikke kan afholdes. Vedtægterne siger egentlig, at vi skal afholde generalforsamlingen inden 1. maj, men det bliver altså ikke muligt i år
Generalforsamlingen er derfor planlagt til afholdelse tirsdag den 1. september kl. 19.30, i håb om at alt er blevet normaliseret til den tid.
Kassereren (Knud Erik Pedersen ) vil udarbejde regnskabet og få det revideret inden 1. maj, hvorefter det så vil blive offentliggjort. Godkendelse af regnskabet kan så finde sted den 1. september.
Jeg vil ønske jer et godt forår og en god sommer
             Mange hilsner
                 Preben